Kärnkraftverk

Kärnkraftsolycka ledde till bättre korrosionsskydd

Erfarenheter från dramat i Fukushima har tydliggjort behovet av motåtgärder vid allvarliga kärnkraftsolyckor. Det gäller i första hand upprättandet av effektivare kylsystem. I Frankrike har man tagit fram en testrutin som hjälper till att hitta lämpliga lösningar.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima vidtog Frankrike åtgärder genom att installera stora värmeväxlare som ska kyla reaktorerna vi en allvarlig olycka. Den effektivaste lösningen för kärnkraftverk som ligger vid kusten är att använda havsvatten som kylmedel.  

Korrosion orsakad av havsvatten

De flesta kvalificerade material i en reaktors primärkrets är inte beständiga mot korrosion orsakad av havsvatten. Därför fanns det behov av att utvärdera flera möjliga legeringar tillsammans med en konstruktion som anpassats för att undvika korrosion.

Tillsammans med kärnkraftsindustrin i Frankrike har Institut de la Corrosion, ett dotterbolag till Swerea KIMAB, utvecklat och använt en testmetod speciellt avsedd för ändamålet. I rutinen utvärderas och kvantifieras faktiska korrosionsrisker för olika sammansättningar av legeringar och korrosionsskyddsmetoder. För detta ändamål har en havsvattenslinga utvecklats som kan simulera en komplett driftsmiljö. På detta sätt går det att utvärdera hur värmeflödena påverkar korrosionshastigheten.

Begränsa risken för allvarliga olyckor

Speciellt avsedda tester på en storskalig modell av en värmeväxlare har hjälpt till i valet av en lämplig lösning för kustnära kärnkraftverk, som kan begränsa effekterna vid en allvarlig olycka.