Korrosionsprovning i havsvatten

Korrosionsskydd av rostfritt stål

Duplexa rostfria stål får lättare vätgasförsprödning jämfört med kolstål, när de skyddas med katodiskt korrosionsskydd. Det visar resultatet från ett projekt där Institut de la Corrosion undersökt stål som används i havsvatten.

Swerea KIMABs dotterbolag Institut de la Corrosion i Frankrike har studerat hur duplexa rostfria stål som används i havsvatten kan skyddas med katodiskt korrosionsskydd.

Riskbedömning för korrosion

Projektets mål har varit att:

  • bedöma katodiska skyddskriterier för duplexa rostfria stål i verklig miljö
  • utvärdera aluminium–gallium som anodmaterial till korrosionsskyddet 
  • bedöma risken för väteförsprödning av duplexa rostfria stål och höghållfast kolstål (HSCS).

Resultaten visade bland annat att vätgasutveckling på rostfritt stål är vanligare jämfört med ett kolstål, vilket innebär att väteförsprödning lättare uppstår på rostfritt stål.

25 procent lägre värden i verkligheten

Projektet visade också att kapaciteten hos aluminiumlegeringar var 25 procent lägre i verklig miljö jämfört med teoretiska värden och att aluminium–gallium påverkades starkt av temperaturen. Det katodiska skyddet för konstruktioner i rostfritt stål visade sig också till stor del bero av miljön. Resultaten används inom oljeindustrin för att bedöma katodiska skyddskriterier hos duplexa stål för djuphavsapplikationer.

Korrosionsskydd för att undvika katastrofer

Exploatering av olja och gas sker på stort djup och ställer stora krav på säkerhet för att undvika miljökatastrofer. Korrosion är en av orsakerna till problem och ett sätt att skydda materialen är att använda katodiskt korrosionsskydd.