Kantbockningsmaskin

Maskindel blev 50 procent lättare

Swerea har hjälpt företaget CIDAN Machinery med att minska vikten på deras kantbockningsmaskin. Lättare maskiner är bättre för miljön genom minskad energi- och materialförbrukning.

CIDAN Machinery, som tillverkar maskiner för kantbockning av plåt, har tagit fram ett nytt koncept och därmed lyckats sänka vikten på sin maskin. Tack vare lättare komponenter har företaget bland annat minskat energiförbrukningen vid användning samt minskat utsläppen vid framställning av råmaterial.

50 procent lägre vikt

Enligt en beräkning är den potentiella viktbesparingen 50–60 procent, jämfört med den gamla maskinens komponenter. Det är framförallt böjbalken, den del av maskinen som bockar (formar) själva plåten, som man lyckats sänka vikten på.

Arbetet med det nya maskinkonceptet har gjorts i samarbete med Swerea, som hjälpt CIDAN Machinery med att göra simuleringar, beräkningar och optimeringar. Man har gjort Finita Element-simuleringar av belastningarna på maskinen då den bockar plåt av olika tjocklek och materialslag. Resultatet har sedan använts för att ta fram det nya konceptet.

– Med hjälp av Swerea nådde vi en högre hållfasthet på böjbalken och kunde även eliminera behovet av bombering [en justering som görs för att kunna bocka olika plåttjocklekar]. Detta skedde trots att vi samtidigt halverade vikten på böjbalken som är maskinens mest rörliga del, säger Peter Tafazoli, vd för CIDAN Machinery.

CIDAN machinery

CIDAN Machinery har tillverkat maskiner för plåtbearbetning sedan 1907 och deras huvudprodukt är kantbockningsmaskiner. Kantbockning är en metod för att forma plåtdetaljer och CIDAN Machinery använder den till exempelvis panel- och dörrtillverkning.