R&D

FoU

FoU (forskning och utveckling) sker ofta i samarbete med flera aktörer och över nationsgränser.
Swerea driver och deltar löpande i ett stort antal fou-projekt på nationell nivå såväl som på EU-nivå. Deltagande i olika forskningsprojekt ger stora möjligheter att utveckla företagsidéer och långsiktig konkurrenskraft.

På en alltmer global marknad ökar behovet av samarbete och rörlighet. Genom samarbete utvecklas vår kompetens och vi kan stärka våra nätverk. I nationella fou-projekt och EU-projekt ges möjligheter att nå ut över lokala, nationella och internationella gränser och åstadkomma framsteg som annars inte varit möjliga.

FoU i Sverige och internationellt

Nationell forskning finansieras i första hand av Vinnova, men även av exempelvis Tillväxtverket, länsstyrelser och akademiska institutioner, med olika program för forskningsverksamhet. Inom EU är det främst via ramprogrammet Horizon 2020 som har regelbundna utlysningar inom olika områden.

Vi hjälper dig att initiera ett FOU-projekt

Swerea har genom åren byggt upp ett omfattande nätverk med företag och forskningsorganisationer. Vi hjälper till med alla aspekter för att initiera, söka och genomföra ett fou-projekt. Kontakta oss om dina idéer så ska vi göra allt för att få till stånd ett givande samarbete.