Internationella projekt


RISE Material och produktion är delaktiga i drygt 80 olika EU-projekt och leder 22 av dessa. EU-projekt är utvecklingsprojekt som helt eller delvis finansieras av EU, och är till för att främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. I dessa projekt samarbetar vi vanligtvis med företag och andra forskningsorganisationer i Europa.

Nedan listar vi ett urval av pågående EU-projekt i bokstavsordning efter namn.

CIRCit - Circular economy in nordic industry
Projektet CIRCit syftar till att sprida kunskap och integrera cirkulär ekonomi till företag i norden. Projektet pågår mellan 2017 och 2020.
Kontakt: Anna-Karin Jönbrink, anna-karin.jonbrink [at] ri.se

DADIYSO COMP
Utveckling av nya metoder för att förutse och förhindra deformation vid härdning, med hjälp av avancerade numeriska verktyg. 
Kontakt: Christopher Cameron, christopher.cameron [at] ri.se

DISIRE - Integrated process control based on distributed in-situ sensors into raw material and energy
Målet med projektet är att utveckla en sensor som följer med flöden av råvaror i ståltillverknings­processen. Sensorerna ska samla in data inuti exempelvis en masugn eller en stegbalksugn. Data som är intressant är till exempel temperatur, tryck och position. Sensorerna ska on-line skicka informationen till styrprocessen. Läs mer 
Kontakt: Jan Niemi, jan.niemi [at] ri.se

Failure analysis and damage mechanisms of newly developed, gamma-prime strengthened Ni - based superalloy (FAMEC)
Reducering av jetmotorers bränsleförbrukning och utsläpp är en prioriterad fråga inom luftfartsbranschen. FAMEC syftar till att bidra med forskning och utveckling för att minska bränsleförbrukning och utsläpp genom lättare och effektivare konstruktion av turbiner.

FoF-Impact
Projektet arbetar med att snabba upp och effektivisera användning av resultat från alla de 180 forsknings- och innovationsprojekt som startat sedan 2010 inom ramen för Factories of the Future - EFFRA.

FReSMe
Projektet FreSMe (From residual steel gases to methanol) är ett projekt som stöds av Horizon2020 och har som mål att ta fram en metod för att producera metanol för fartygsdrift av överskottsgaser från ståltillverkning.

SMARTER-SI - Smarter Access to Manufacturing for Systems Integration
EU-projektet SMARTER-SI testar en ny produktionsplattform för mikrosystem som hjälper små och medelstora företag att tillverka små och medelstora volymer. Målet är att bygga upp och testa plattformen under loppet av tre år. Projektet koordineras av HSG-IMIT (Institute for Micro and Information Technology in Villingen-Schwenningen).
Kontakt: Dag Andersson, dag.andersson [at] ri.se

SMART Sverige
SMART Eureka är ett program för forskning och innovation kring avancerad tillverkning. SMART Sverige är den svenska noden i programmet och stödjer svensk tillverkningsindustri att hitta möjligheter till företagsdrivna internationella projekt.
Kontakt: Elisabeth Sagström-Bäck, elisabeth.sagstrom [at] ri.se

SocketSense
Syftet med projektet är att utveckla en ny apparat inom området bärbar medicinsk utrustning. Det utvecklar ett robust sensorbaserat uttagssystem för amputerade att kunna bära dagligen.
Finansiär: EU
Kontakt: klas.brinkfeldt [at] ri.se (Klas Brinkfeldt)

SUPFES
Flourerade ämnen är skadliga för miljön men ger ofta produkter viktiga egenskaper, som i fallet vattenavstötande textilier. Projektet SUPFES, finansierat av Formas, hjälper industrin att hitta nya bättre alternativ som tar hänsyn till helheten, från utsläpp under livscykeln och graden av påverkan på människor och djurliv till den tekniska prestandan hos slutprodukt.
Kontakt: Christina Jönsson, christina.jonsson [at] ri.se

SVIFFT
Flyg- och rymdindustrin är viktig för svensk ekonomi. Projektet SVIFFT (Sveriges framtida flygindusttri) har som mål att utveckla ett nationellt klustersamarbete mellan företag och akademi i syfte att lyfta flyg- och rymdindustri i Sverige. 
Kontakt: Mats Werke, mats.werke [at] ri.se, Bengt Wälivaara, bengt.walivaara [at] ri.se

Swennis 2019
Projektet syftar till att stärka små och medelstora företags möjligheter till: ökad konkurrenskraft (jobb, omsättning, marknad), ökad FoU- och innovationsförmåga samt skapa fler affärer, ökad export och internationaliseringsförmåga.
Kontaktperson: Christin Vännman
Finansiär: EU