Om oss

RISE IVF utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher med fokus på produkt-, process- och produktionsutveckling. Vi erbjuder även djup kompetens angående materialegenskaper och applikationer för keramiska, polymera och textila material.

Målet är att snabbt få in ny teknik och nya metoder i praktisk användning hos våra kunder. Vi utvecklar och inför ny teknik och nya arbetssätt inom en rad branscher. Såväl enskilda företag som offentliga institutioner vänder sig till oss för att utveckla framtidens resurseffektiva produkter och processer.

Näringslivets önskemål och behov styr våra satsningar på kompetens och tjänster. Vi kan hjälpa till att etablera dig på Europas marknad. Vi organiserar nätverksträffar, seminarier och utbildningar. Vi utför omvärldsanalyser och ger ut nyhetsbrev och kundtidning för dig som vill vara uppdaterad inom viktiga utvecklingsområden.​​