Kalender

Datum Event Typ Stad
10 september 2019
Temadag kring EUs kemikalielagstiftning REACH - 2019 Seminarium Mölndal
17 september 2019, 01 oktober 2019 Smart och proaktivt underhåll Kurs Borås
17 - 19 september 2019
Introduktion i gjuteriteknik Kurs Jönköping
19 september 2019
Seminar in Characterization and modelling of materials defects Seminarium Linköping
25 september 2019
Jämställd industri – den attraktiva arbetsplatsen Workshop Stockholm
22 - 24 oktober 2019
Utbildningsvecka 2019: Fogning av multimaterial Kurs Mölndal
23 - 24 oktober 2019
Kontroll och styrning av råsand Kurs Jönköping
19 - 20 november 2019
Praktisk provning och metallografi (2 dagar) Kurs Jönköping
27 november 2019 Gjutfelsanalys - aluminium (1 dag) Kurs Jönköping
16 maj 2019, 28 november 2019 Konstruktion - gjutna komponenter, 1 dag Kurs Jönköping
10 - 11 december 2019
Teknisk Renhet enligt VDA19.1 och VDA19.2 - 2019 Kurs Mölndal