Funktionsbaserad upphandling av Rostskyddsmålning

Swerea KIMAB driver på uppdrag av Trafikverket ett forskningsprojekt där målet är att ta fram en funktionsbaserad kravställning för rostskyddsmålning. Projektgruppen bjuder in alla berörda i branschen till att aktivt vara med och påverka utformningen av den nya kravställningen. Vi ser fram emot ert engagemang och många goda synpunkter. Se preliminärt schema för dagen nedan. Seminariet är gratis, sista anmälningsdag är 20 oktober.

Seminarium, Förmiddag

9:00 Välkommen, kort introduktion, Björn Tidbeck, forskare Swerea KIMAB

9:15 Funktionskrav, syfte och mål, Charles Edquist, Prof. innovationssystem, Lunds Univeristet. Innovationsrådet, Stadsrådsberedningen vid Regeringskansliet

11:00 Alternativa upphandlingsformer, erfarenheter från infrastrukturprojekt, Torbjörn Stenbeck, Tkn Dr "funktionskrav i anläggningsentreprenader", Mapit

12:00 Lunch, Memory Hotel

13:00 Någon projektledare/ upphandlare från Trafikverket, preliminärt Fredrik Olsson, Nationell samordnare brounderhåll, Trafikverket

Workshop, Eftermiddag

14:00 Funktionskrav och rostskyddsmålning, Genomgång av förstudien, Björn Tidbeck, forskare Swerea KIMAB

14:30 Fika

15:00 Genomgång av förslag till funktionsbaserad kravställning, Björn Tidbeck, forskare Swerea KIMAB

16:00 Diskussion i mindre grupper, alla deltagare

Datum
2017-10-30 09:00 till 17:00
Sista anmälningsdatum
2017-10-26
Plats
Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28A, Kista
Pris
Avgiftsfri workshop. No show 900:-.
Typ
Workshop