Industrins miljöfrågor - 1 dag

Målet med kursen är att ge en fördjupning om industrins miljöfrågor och den lagstiftning som styr miljöarbetet för den som i sin yrkesroll arbetar mer aktivt med miljöfrågor. Teori varvas med mer praktiska moment och exempel där föreläsaren visar på hur man mer konkret kan hantera frågorna i verksamheten.

Innehåll

Kursen består av följande moment:

  • Vilken miljöpåverkan ger industrierna upphov till? Hur kan man hantera och begränsa miljöpåverkan?
  • Vilka lagar och krav gäller för en industri?
  • Vad innebär egenkontroll?
  • Vad är tillstånd, periodisk undersökning och miljörapport?
  • Hantering och förvaring av kemikalier och avfall

Passar kursen mig?

Kursen vänder sig till dig inom industrin som arbetar med eller har ansvar för miljöfrågor och behöver en introduktion till vad arbetet innebär eller behöver uppdatera dina kunskaper. Du kan vara miljösamordnare, miljöansvarig, miljöchef men även arbetsledare eller ingå i ledningsgruppen.

Rabatter

Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.
2 personer 10% rabatt på andra deltagaren
3+ personer 10% rabatt på andra deltagaren och 20% på alla efterföljande.

Övrigt

Kursdokumentation, lunch och kaffe ingår

Vill du delta?

Registrera ditt intresse för kursen genom att trycka på knappen: Registrera dig

Datum
2017-12-06 (Hela dagen)
Sista anmälningsdatum
2017-11-06
Plats
Swerea SWECAST, Tullportsgatan 3, Jönköping
Pris
6600 SEK
Typ
Kurs