Jämställd industri – den attraktiva arbetsplatsen

Välkommen till en workshop med nätverken Kvinnan i leverantörsindustrin och Nätverket för Kvinnor inom Drivmedels- och Fordonsbranschen.

Kvinnors händer och hjärnor är hårt eftertraktade i industrin. För att attrahera och behålla den här arbetskraften behövs en transformation. Idéer som möjliggör och accelererar övergången till en jämställd arbetsplats är därför nyckeln för framtidens företag.

Den här workshopen bjuder in dig som vill diskutera, analysera och agera i omställningen ifrån mansdominerat till jämlikt. Stora revolutionerande steg eller små låga trösklar – lösningarna som skapar vinstdrivande, meningsfulla arbetsmiljöer i industrin behöver tas fram och få spridning.

Den digitala utvecklingen av verktyg är en del av möjligheten för att förändra vardagen i våra verksamheter. Workshopen inleds med en inspirerande presentation av projektet MEET där individens behov legat i fokus för att skapa en modell för effektiva möten på arbetsplatsen. När flexibilitet är inbyggt i systemet blir anpassning synonymt med enkel optimering, istället för merarbete.

Det här är andra tillfället utav två för den här workshopen, varav det första hölls i Göteborg före sommaren. Resultateten av workshoparna fångas upp och kommer utgöra språngbräda i framtida industriella satsningar.

Mingelpausen ackompanjeras med buffé.

Vi ses!

 Kvinnan i Leverantörsindustrin skapades år 2015 av FKG för att skapa en mötesplats för kvinnor i ledande positioner inom fordonsindustrin. Vi hoppas på detta sätt kunna få en bättre förståelse för hur fordonsbranschen ser ut och hur många kvinnor som faktiskt jobbar inom leverantörsindustrin.

https://www.linkedin.com/groups/6952063

 NKDF – Nätverket för kvinnor inom drivmedels- och fordonsbranschen bildades våren 2015 av Branschorganisationerna BIL Sweden och SPBI. Syftet med nätverket är att skapa en mötesplats för kvinnor, synliggöra branschens kvinnor och att arbeta aktivt för att lyfta fram positiva förebilder både internt och externt.

https://www.facebook.com/NKDF-1602042590030506/

2030-logga   Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram som stöds av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Målet är att säkerställa Sveriges fortsatta konkurrenskraft som tillverkande nation. Genom att bygga upp och stärka nätverk och samarbeten, sammanföra idéer, spelare och finansieringsmöjligheter omvandlas branschutmaningar till framtidslösningar.

www.produktion2030.se

PDF iconInbjudan som pdf (454.91 KB)

Datum
2019-09-25 16:00 till 19:00
Sista anmälningsdatum
2019-09-18
Plats
SPBI, Nybrogatan 11, Stockholm
Pris
Tack vare stöd genom Produktion2030 är denna omgång av kursen kostnadsfri
Typ
Workshop