Kemikaliegruppens medlemsmöte

Kemikaliegruppen har medlemsmöte den 3 oktober i Göteborg

(Anmälan är stängd!)

Kemikaliegruppen finns till för att sprida det senaste inom kemi- och miljörelaterade frågor till medlemsföretagen inom textil- och elektronikbranschen. Syftet med gruppen är att förmedla lagkrav och annan information på kemikalieområdet lättförståligt så informationen blir använd i företagens dagliga kemikaliearbete.

Vi välkomnar nya medlemmar och du kan läsa mer om Kemikaliegruppens arbete här, eller kontakta oss om du vill veta mer.

Datum
2017-10-03 08:30 till 16:00
Typ
Nätverksträff