Kurs i avzinkning

Dag 1

09.00  Registrering + Fika

09.00-09:15  Presentation av delatagare och kursansvariga

09:15-09:45  Genomgång av SS-EN ISO 6509-1:2014, Corrosion of metals and alloys – Determination of   dezincifiation resistance of copper alloys with zinc –

Part 1: Test method (ISO6509-1:2014)

09:45-11:45  Provpreparering av komponenter tillverkade i legeringar med olika avzinkningsbenägenhet   och geometri, kapning, inbakning, och slipning

11:45-12:45  Lunch

12:45-14:00 Provbredning av lösning för avzinkningsprovning. (Start av exponering).

14:00-16:00  Teori angående mässing, materialkunskap och korrosion, baserat på ”A General Guide for Failure Analysis of Brass”

Dag 2

08:15-09:00   Labbvisning

09:00-09:15  Upptag av prover ur lösning. (Exponering avbryts)

09:15-10:00  Kapning och ny inbakning av exponerade prover

10:00-10:15)  Fika när det passar bäst

10:15-12:00  Slipning och polering

12:00-13:00  Lunch

13:00-15:00  Utvärdering av avzinkningsdjup i mikroskop

15:00-15:10 Fika

15:10-15:45  Genomgång av hur en avzinkningsrapport ska utformas

15:45-16:00  Avslutning och frågestund plus utdelning av kursintyg

Datum
2017-11-08 09:00 till 2017-11-09 16:00
Sista anmälningsdatum
2017-10-18
Plats
Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28A, Kista
Pris
Medlem: 14.800:-. Medlem i Armaturföreningen: 16.000:- Icke medlem: 17:800:-
Typ
Kurs