RISE KIMAB:s styrelse och programråd

Styrelse

Göran Carlsson, ordförande, Swerea
Anders G Lindberg, Scania CV
Göran Nyström, Ovako
Peter Gudmundson, KTH
Hans Klang, Jernkontoret

Annika Talus, Personalrepresentant, Sv. Ingenjörer
Fredrik Lindberg, Sv. Ingenjörer
Fredrik Gustavsson, Suppleant
Johan Tidblad, Suppleant

Programråd

Programrådet utgör garanten för att forskning och övrig verksamhet inom Swerea KIMAB har den inriktning som bäst gagnar industrin och institutet. Programråden utses av Intressentföreningen för Korrosionsinstitutet och Stiftelsen Svensk Järn och Metallforskning styrelser.

Martin Jonsson, Gestamp HardTech
Anders Oskarsson, Gränges Technology
Patrik Ölund, Ovako

Dilip Chandrasekaran, Sandvik Heating Technology
Susanne Norgren, Sandvik Coromant
Jan Strid, SAPA Technology
Ingegerd Annergren, Scania CV
Petter Bergsjö, Steuler-KCH Nordic

Hans Klang, Jernkontoret
Stefan Heino