circkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Grunden i cirkulär ekonomi är att kunna ta tillvara på råvaror och resurser istället för att kasta bort dem efter användning. Swerea erbjuder kompetens och expertkunnande inom området och kan skräddarsy en cirkulär modell för just ditt företag och produkt.

Cirkulär ekonomi - vad är det?

Cirkulär ekonomi är ett sätt att tänka där huvudidén är att ta tillvara på råvaror och resurser i cirkulära system, även kallat cirkulära modeller. Det kan handla om att förlänga livet på en produkt, genom att på teknisk väg reparera eller renovera. Cirkulär ekonomi innebär även att hitta affärsmöjligheter för befintliga och nya företag att arbeta med cirkularitet, exempelvis genom att ta tillbaka, renovera och sälja produkten eller delar av produkten igen. Det kan också handla om att ta tillbaka material och/eller komponenter och använda dem igen, eller om att återvinna material.

Börja arbeta med cirkulär ekonomi

Vill du och ditt företag börja arbeta med cirkulär ekonomi? Swerea kan hjälpa er med att själva kunna skapa cirkulära modeller för just ditt företag och din produkt. Vi kan också hjälpa er att mäta kvaliteten och ekonomin på det ni får tillbaka.

Aktuella projekt

Det finns flera möjligheter för ditt företag att börja arbeta med cirkulär ekonomi, just nu pågår det flera forskningsprojekt inom området och vi söker företag som vill vara med.​

 • CIRCit 
  CIRCit sprider kunskap och integrerar cirkulär ekonomi till företag i norden.
   
 • CIMMREC
  Projektet Cimmrec vill hitta nya beräkningsmodeller för att tydliggöra de effektivare flödena i cirkulära system.
   
 • Cirkulära modeller
  Inom projektet hjälper vi företag att utveckla och analysera ekonomin, affärsmodeller och tekniska möjligheter med hållbarhet i fokus.
 • MOOC  
  Produktutveckling för en cirkulär ekonomi, kostnadsfri onlinekurs.
   
 • SE:Kond LIFE
  Utveckla kunskap och metoder för att utöka möjligheten att återanvända och återtillverka fordonskomponenter.

  CIRC4Life
  Projektet syftar till att utveckla och implementera cirkulär ekonomi genom att skapa nya hållbara produkter och tjänster genom hela värde- och leverantörskedjan.

Aktuella workshops och utbildningar

Swerea erbjuder kompetens som berör cirkulär ekonomi inom följande områden

Lyssna på vårt podcastavsnitt om Framtidens cirkulära ekonomi 

Kontakt och mer information

Anna Karin Jönbrink

Phone: 
+46 (0)31-706 61 26

Johan Dahlström

Johan Dahlström

Phone: 
+46 (0)36-30 12 44

Magdalena Juntikka

Magdalena Juntikka

Phone: 
+46 (0)31- 706 63 44