Livscykelanalys

Livscykelanalys - LCA

En livscykelanalys hjälper dig att bedöma dina produkter, tekniker och system ur en miljösynpunkt. Vi analyserar miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv, från utvinning av råmaterial till omhändertagande av avfall.

Miljön påverkas av de produkter och tjänster som tillverkas och konsumeras. Genom att systematiskt studera konsekvenser av förändringar i industriella produkter, teknik och system, kan beslutsfattare få råd om hur olika val leder till förbättringar eller försämringar av miljön.

Livscykelanalys av produkt eller tjänst

En livscykelanalys hjälper till att fokusera utvecklingsarbetet där störst miljöförbättring kan uppnås. Med LCA kan du försäkra dig om att produkten, processen, projektet eller företaget inte orsakar orimligt hög miljöpåverkan. I början kan du komma långt med en förenklad analys till rimlig kostnad. 

LCA som konkurrensmedel

Vad säger du till en kund som frågar om produktens miljöbelastning jämfört med konkurrenternas? En livscykelanalys ger fakta för en bra kunddialog. Miljödeklarationer, baserade på LCA, redovisar kvantitativa miljöfakta på ett objektivt och tillförlitligt sätt. Vi utför analyser baserat på flera olika standarder så som:

  • ISO 14040, ISO 14044, ISO 14048 – Livscykelanalys
  • ISO 14045 – Ekoeffektivitet
  • ISO 14046 – Vattenpåverkan
  • ISO 14067 – Koldioxidfotavtryck
  • ISO 14025 – Miljövarudeklarationer
  • ISO 26000 – Socialt ansvarstagande

Miljöledningssystem

Skriften Mall för miljöutredning har hjälpt många företag att förstå hur de påverkar miljön genom att analysera hela flödet i verksamheten. Analysen kan lätt modifieras till en livscykelanalys för en av företagets produkter.

Swerea har utfört LCA-analyser sedan mitten på 1990-talet, och för mer än 200 olika produkter. De flesta analyser görs som konfidentiella uppdrag. Vi anordnar även LCA-kurser där du och ditt företag kan lära er mer. Kontakta oss för mer information. 

Kontakt och mer information

Mats Zackrisson

Phone: 
+46 (0)8-20 39 53

Raul Carlsson - Swerea SWECAST

Raul Carlsson

Phone: 
+46 (0)36-30 12 54

Magdalena Juntikka

Magdalena Juntikka

Phone: 
+46 (0)31- 706 63 44