materialåtervinning

Materialåtervinning

Materialåtervinning är ett växande verksamhetsområde med stor potential. Inom Swerea utvecklar vi metoder för att effektivisera och förenkla materialåtervinning. Genomtänkt återvinning kan resultera i omfattande ekonomiska och miljömässiga vinster.

Återvinning blir allt viktigare ju mer material som binds upp i skrot och spill. Swereas kunskap sträcker över flera olika materialområden och vi hjälper dig att hitta rätt metoder för en effektiv resurshantering. ​

Materialåtervinning av plast

Materialåtervinning av plast har blivit högaktuellt i och med medvetenheten om klimatförändringar, nödvändigheten av att spara på naturresurser och minska beroendet av fossila råvaror som olja. Swerea har en gedigen kompetens om återvinning av plastmaterial, främst inom kabelområdet. Vi har viktig kunskap om materialseparering, karaktärisering och kvalitetssäkring, omarbetning och uppgradering av återvunna material.

På Swerea finns flera utrustningar för att utveckla och testa nya metoder för att föra tillbaka plasten i nya produkter. För plastbearbetning, uppgradering och prototyptillverkning finns utrustning för granulering av plast, extruder och kompounderingsutrustning, utrustning för pelletering, formspruta och verktyg för prototyptillverkning. Läs mer om plaståtervinning.

Materialåtervinning av textil

Swerea erbjuder kompetens och utvecklar mekaniska och kemiska metoder inom området textilåtervinning. Målsättningen är att materialet återvinns till nya fibrer för nyproduktion av textilier, alternativt till andra produkttyper.

Swerea har flera utrustningar till förfogande, bland annat en textilupprivare i pilotskala, en pilotanläggning för våtspinning, smältspinning och meltblown. Detta tillsammans med vår spetskompetens inom utveckling och analys av textilier och nonwovens, plaster och kompositer, i kombination med kemisk analys och livscykelanalys, gör att vi kan identifiera det optimala användningsområdet för textilt avfall. Läs mer om textilåtervinning.

Kontakt och mer information

annika boss

Annika Boss

Phone: 
+46 (0)31-706 63 73

Johan Dahlström

Johan Dahlström

Phone: 
+46 (0)36-30 12 44

Lisa Schwarz Bour

Lisa Schwarz Bour

Phone: 
+46 (0)31-706 63 58