Solcellsteknik

Solcellsteknik

Molekylära solceller kännetecknas av låga tillverkningskostnader och estetiska möjligheter såsom olika färger och halvgenomskinliga solceller. Swereas långsiktiga forskningssatsning på området solcellsteknik och solcellsenergi gör oss till en attraktiv partner för företag och forskargrupper.

Molekylära solceller, även kallade Grätzelsolceller eller Dye-sensitized solar cells (DSSC), har sedan den banbrytande Nature-publikationen från O’Regan and Grätzel år 1991, vuxit till ett mycket omfattande forskningsområde. Swerea har mer än 15 års erfarenhet av tekniken.

Swereas aktiviteter inom molekylära solceller fokuserar på utveckling av material och tillverkningsprocesser samt uppskalning och tillförlitlighetstestning av moduler.

Vi samarbetar med KTH, Uppsala universitet och avknoppningsföretaget Dyenamo AB. Detta bolag erbjuder materialkomponenter som färgämnen, elektroder, elektrolyter samt organiska och oorganiska molekyler för produktion och utveckling av molekylära solceller.

Mer information

Kontakt och mer information

henrik pettersson

Henrik Pettersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 38