rost

Korrosion och ytteknik

Swerea bedriver forskning och utveckling samt uppdragsverksamhet inom korrosion i syfte att hjälpa och ge underlag till företag och samhälle för optimala materialval och korrosionsförebyggande åtgärder.

Vår korrosionsverksamhet innefattar såväl korrosion av metalliska material som korrosion av polymera material.

Vi täcker hela bredden av korrosionsområdet som: atmosfärisk korrosion, korrosion i vätskor samt korrosion i jord och betong. Vi fokuserar också på branschspecifika korrosionsfrågor då man inom respektive bransch ofta kämpar med likartad problematik, som inom fordon, massa & pappersindustrin, olja och gas med flera.

Bekämpning av korrosion

Rost kan bekämpas på många olika sätt och vilken metod som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på aktuell miljö, applikation, livslängdkrav m.m. Rekommendationer för åtgärder kan variera starkt; från olika typer av rostskydd som åtgärder i form av förändring av miljö och konstruktionens utformning.

Ytteknik

Inom ytteknik studerar vi hur metallytor uppfyller de krav som ställs vid olika tillämpningar och hur de fungerar i den miljö de är avsedd att verka. Vi arbetar med såväl obehandlade som belagda ytor som ska klara krav på nötningsbeständighet, korrosionsresistens eller andra funktionella ytegenskaper.

Vi utför problemanalyser av ytrenhet, ytskikt, vidhäftning, mekaniska egenskaper m m. På lackerade skikt undersöker vi glans, vågighet och kulöravvikelse.

Tribologi

Inom tribologi (nötning, friktion och smörjning) har vi kompetens inom fretting, tribokorrosion, stötslitage och friktionsegenskaper för maskinkomponenter.

Kontakt och mer information

Johan Tidblad

Johan Tidblad

Phone: 
+46 (0)8-674 17 33

Charlotte Ireholm

Phone: 
+46 (0)31-706 61 42