Bygg och entreprenad

Metaller finns i de allra flesta byggnader och konstruktioner, antingen som huvudmaterial eller som del i en struktur, som exempelvis armeringar i betong. Metaller har oftast en viktig funktion, bärande eller kosmetisk. En olämplig val av material, fel dimensionering eller fel rostskydd kan leda till stora konsekvenser, både säkerhetsmässigt och ekonomiskt.

Swerea  arbetar med expertiser, haveriundersökningar samt forskning och utveckling omkring metaller för användning inom bygg & entreprenad inom områden som konstruktioner, väggar, broar, tunnlar, rörledningar, värme & kylsystem, hamnar. Våra fokusområden är:

  • Väggtunnlar, broräcken och andra väggmiljöer
  • Katodisk skydd
  • Marklagda rör, polymerer och metaller
  • Svetsbarhetsbedömning av metaller i konstruktioner
  • Inspektioner och skadefallsanalys

Kontakt och mer information

Bror Sederholm

Bror Sederholm

Phone: 
+46-(0)8-674 17 40