Olja och Gas

Hållfasthet och korrosionsmotstånd är kritiska egenskaper för produkter som används inom olje- och gasindustrin. Samtidigt som materialen utsätts för påfrestande och korrosiva miljöer krävs den högsta nivån av tillförlitlighet. Materialskador kan få oerhörda konsekvenser ur både säkerhet, miljö och ekonomisk aspekt.

Swerea arbetar med forskning och utveckling samt provning och utvärdering av polymerer och metaller för användning inom olja- och gasapplikationer. Vårt dotterbolag i S:t Etienne i Frankrike är specifikt utrustade för korrosionsprovning av material for olja och gasproduktion. Laboratoriet är ATEX-säkrat och specialutrustat för provning i svavelväte (H2S) och höga tryck och temperaturer. Länk till Laboratorier, Elektrokemi, SSRT, S:t Etienne.

Exempel på projekt

  • Spänningskorrosion och korrosionsutmattning i H2S-miljö
  • Undersökning av permeationsdata och nedbrytningsmekanismer av elastomerer i H2S

Kontakt och mer information

Dominique Thierry

Dominique Thierry

Phone: 
+33 (0)2-980 515 52