katodiskt skydd

Korrosionsskydd

Korrosion eller rost kan bekämpas på många sätt. Vilken metod för korrosionsskydd som är mest lämplig i det enskilda fallet beror på faktorer som aktuell miljö, applikationsområden, livslängdskrav med mera.

Följande åtgärder för korrosionsbekämpning är de vanligaste:

  • Katodiskt och anodiskt skydd
  • Skyddande beläggningar, organiska (t.ex. färgbeläggningar) eller oorganiska (t.ex. metallbeläggningar)
  • Korrosionsinhibitorer
  • Temporära korrosionsskydd
  • Förändring av miljö, som t.ex vid avfuktning, rening etc.
  • Förändring av konstruktionens utformning

Lång erfarenhet av korrosionsskydd

Swerea har drygt 50 års erfarenhet av forskning- och utveckling inom rostskydd och vi arbetar nära industrin inom samtliga ovan nämnda områden.

Kontakt och mer information

Andrew Gordon

Andrew Gordon

Phone: 
+46 0()8 674 17 65