plastbearbetning

Plastbearbetning

Djupgående kunskap inom polymer- och plastbearbetning utgör en viktig kärnkompetens. Vi riktar oss mot branscher och produkter där plast och gummi är centrala material. Vi erbjuder stöttning i val av bearbetningsteknik och har moderna anläggningar för kompoundering, formsprutning och extrudering.

Val och optimering av metod påverkar i allra högsta grad egenskaperna hos den färdiga produkten. Bearbetningstekniker för plast och polymerer är en central aspekt i samband med haverianalyser, produktutvecklingsarbete, materialutveckling och förbättring av bearbetningsprocesser.

Utrustning inom plastbearbetning

Swereas moderna och flexibla utrustningar möjliggör anpassningsbar plastbearbetning och tillverkning för specifika ändamål. Polymerblandningar och kompositmaterial kan framställas i allt från knådning av små batcher till kontinuerlig dubbelskruvs-kompoundering i pilotskala (upp till 25 kg/tim). Swerea använder främst formsprutning samt olika extruderingstekniker (profil-, filament- eller beläggningsextrudering) för tillverkning av provobjekt och prototyper.

Funktionella plaster

Inom material- och produktutveckling är tillförsel av unika materialegenskaper och funktioner ofta betydelsefullt. Detta åstadkoms som regel genom inblandning av olika tillsatser. Ofta är även själva kompounderingsprocessen direkt påverkande på resultaten. Av framtagna material kan vi tillverka prover och prototyper för att mäta och utvärdera deras egenskaper med olika provmetoder.

Återvinning av plast

Plaståtervinning är en annan kärnkompetens på Swerea där vår kunskap om tekniker för plastbearbetning är avgörande för att kunna göra rättvisa utvärderingar av plasternas återvinnings- och förädlingsmöjligheter. Framtagning av biokompositmaterial är ett annat växande område där Swerea har gedigen erfarenhet. 

Kontakt och mer information

Henrik Oxfall

Phone: 
+46 (0)31-706 63 34

Dinko Lukes

Dinko Lukes

Phone: 
+46 (0)70 212 95 52
RISE KIMAB