Kompositmaterial, kompositer

Kompositmaterial – ett hållbart alternativ

Kompositer erbjuder ett lättviktsmaterial som ur många aspekter är ett hållbart alternativ. Inte bara ur hållfasthetssynpunkt utan även ur ett miljöperspektiv. Lättviktslösningar spar energi och resurser och kompositer kan numera tillverkas av biomaterial.

Inom Swerea arbetar vi med polymerbaserade kompositmaterial som normalt består av ett hartssystem tillsammans med armeringsmaterial. Vanliga kombinationer är polyester/glasfiber och epoxi/kolfiber.

Utvecklingen går även starkt fram på biobaserade material där Swerea är en av de ledande forskningsorganisationerna i Europa. Biokompositer är baserade på termoplastisk matris i blandning med olika biobaserade naturfibrer (lin, hampa, trä, cellulosa).

Kompositmaterial för lätta konstruktioner

Kompositmaterial används i många branscher där det ställs krav på lätta, starka och miljötåliga komponenter. Flyg-, rymd- och sportsektorn har sett möjligheterna sedan länge. För transportsektorn med krav på lägre miljöpåverkan i form av lägre utsläpp och bränsleförbrukning har lett till ökad fokusering på lättviktslösningar.

Experimentella och teoretiska resurser

Swerea har under mer än 25 års tid byggt upp experimentella och teoretiska resurser för material- och processutveckling, provning samt design och beräkningsarbeten. Laboratorier finns att för att hantera allt från små provstavar till stora strukturer. Krav på rationella processer har bland annat resulterat i medlemsprogrammet Compraser Labs i Linköping där investeringar och resurser skapats för robotiserad tillverkning av kompositer.

Kontakt och mer information

Lars Liljenfeldt

Phone: 
+46 (0)10-228 49 29

Bengt Wälivaara

Phone: 
+46 (0)13-25 23 51