textilier

Textilier

Efterfrågan på textilier som är hållbara och kemikaliefria med låg produktionskostnad ökar och det behövs nya sätt att tänka kring fibrer och den textila råvaran. Swerea bedriver forskning och utveckling av textilier med över 400 analys- och provningsmetoder i norra Europas mest omfattande textila laboratorier.

När det gäller textilier påverkar vi hela kedjan, i samarbete med industrin. Från råvara till massa, vidare till tråd och textil, men också från återvunna textilier till ny textil. Med metoder som våtspinning, smältspinning och elektrospinning kan vi stötta dig i utvecklingen av nya textila produkter från biobaserade råvaror, till exempel från cellulosa från skogen.

Textilier - funktionella, tekniska och smarta

Vi har kompetens inom området funktionella fibrer med fokus på temperaturreglerande fibrer, vilka kan vara elektriskt ledande, piezoelektriska fibrer samt elektrospunna nanofibrer för applikationer inom biomedicin. Vi har även stor kunskap kring tekniska textilier. Teknikerna omnämns ofta som smarta textilier, där ett exempel på användningsområde kan vara att utveckla kläder med sensorer som kan mäta hjärtslag hos patienter i sjukvården.

Välj rätt textilier

Med djup kompetens inom textilkemi erbjuder vi analys, utvärdering och rådgivning på en befintliga textilier eller i utvecklingen av en ny produkt. Självklart är vi ackrediterade. Vi hjälper dig att kvalitetssäkra och certifiera dina textila produkter.

Kontakt och mer information

Mårten Alkhagen

Phone: 
+46 (0)31-706 63 30