Produktionssystem

Produktionssystem

Produktionssystem är en viktig komponent i företagets affärsmodell och en stark konkurrensfaktor. Swerea kombinerar kompetens inom teknik, produktutveckling och verksamhetsutveckling för att utveckla och förnya produktionssystem och skapa produktionseffektivitet.

Produktionssystem består av organiserad samverkan mellan utrustningar, produktion, tillverkningsprocesser, leverantörer, logistik – och medarbetare. Genom djup kompetens i hela kedjan bidrar Swerea till nya sätt att tänka kring produktionssystem och förändringsarbete i industrin.

Produktionseffektivitet i ett väl fungerande produktionssystem

De arbeten som vi genomför kännetecknas av en helhetssyn på produktionssystemet där fokus ligger på innovation, produktivitet, effektivitet och arbetsmiljö. Resultaten är hållbara lösningar där arbetssätt och teknik kan utvecklas efter ökande krav från omvärlden. Vi coachar ledning, utsedda förändringsledare och medarbetare.

Metoder och verktyg för produktionssystem

Vi har ett flertal utvecklade metoder att arbeta utifrån som fokuserar på olika delar i produktionssystemet. Det värdefulla engagemanget fokuserar på medarbetaren och Produktionslyftet erbjuder små och medelstora företag inom traditionell tillverkningsindustri utbildning och stöttning i arbete med produktionseffektivitet, speciellt med det praktiska förändringsarbetet med Lean principer som utgångspunkt.

Mer detaljerad information om produktionssystemets olika delar och kontaktpersoner finner du i menyn, information om våra specifika metoder finner du under tjänster.

Kontakt och mer information

Richard Berglund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 47