digitalisering

Industriell digitalisering

Swerea erbjuder ett helhetsperspektiv inom Industriell Digitalisering. Vi utvecklar och implementerar strategier, metodik och teknik för digitalisering i industrin – Industri 4.0. Vår utgångspunkt är att skapa konkurrenskraft med kundnytta i fokus.​

Swerea har bred kunskap inom produkt- och produktionsutveckling, materialteknik och förändringsledning. Tillsammans kan vi se var digitalisering bäst kan göra nytta i din verksamhet. Det kan handla om att ta fram strategier för en ny produkt eller tjänst, implementera en ny tillverkningsprocess eller öka medarbetarnas kunskaper om digitaliseringens möjligheter. 

Möjligheter inom industriell digitalisering

De digitala verktygen har utvecklats till att bli snabbare och kunna hantera väldigt stora datamängder, samtidigt som gränssnitten mot människan har blivit mycket enklare. Detta har öppnat upp för nya användningsområden.

Produkter och utrustningar förses med sinnen (sensorer) som kan kommunicera med omvärlden och varandra (Internet of Things). Detta ökar tillgången på datamängder (big data) och skapar möjligheter att mer effektivt analysera och värdera data inför beslut. Det blir samtidigt allt viktigare att säkra att relevant och rätt data mäts och matas in i de nya avancerade modellerna.

Exempelvis kan produkter taggas med chip för att följa dem från produktion till återvinning. Machine learning och artificiell intelligens gör att robotar kan optimeras, augmented reality ger operatörer vägledning på distans och digitala tvillingar gör det möjligt att prova och simulera egenskaper vid produktutveckling. Nya arbetsroller kommer att skapas med ändrade arbetsuppgifter och krav på andra kompetenser. När det gäller cybersäkerhet/datasäkerhet kvarstår utmaningarna i de uppkopplade industriella styrsystemen samt övriga uppkopplade enheter, som blir fler och fler.

Swerea driver ett tjugotal projekt för tillämpningar inom digitalisering, du kan läsa mer om våra kompetensområden nedan.

Exempel på projekt som stödjer industriell digitalisering:

  • E-DIG - en webbaserad, flexibel kunskapsplattform som erbjuder utbildningsmöjligheter för företag.
  • SWEDPROD – automatisering av småserieproduktion, genom flexibla robotar som snabbt kan programmeras om och flyttas runt. 
  • DINA++ – effektivisering av additiv tillverkning med digitala metoder.​​
  • Postech – Positioneringsteknik för tung tillverkningsindustri

Mer information

Vi söker fler företag som vill vara med i våra kommande projekt. Vill du veta mer om hur du kan påbörja ditt förändringsarbete? Kontakta oss.

Kontakt och mer information

Dan Carlsson

Dan Carlsson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 82

Anders Gotte - Swerea SWECAST

Anders Gotte

Phone: 
+46 (0)36-30 12 36
RISE SWECAST

Bengt Wälivaara

Phone: 
+46 (0)13-25 23 51