förändringsarbete

Förändringsarbete

Swerea har under lång tid forskat, utvecklat och arbetat med metoder för effektiv och hållbar produktion. Vi vet vilka idéer som passar svenska företag och har lång erfarenhet av förändringsarbete och idégenerering i industrin.

Flera steg i förändringsarbete

Förändringsarbete är svårt. Runt 70 % av alla planerade förändringsinitiativ rinner, helt eller i väsentlig grad, ut i sanden. Rätt verktyg och metoder räcker sällan för att skapa varaktiga förbättringar. Det underliggande tankesättet, engagemanget hos ledning och personal, samt företagets struktur och kultur måste samverka för att förändringsarbetet ska lyckas långsiktigt.

Ledar- och verksamhetsutvecklingsprogram

Vi tror på självhjälp, där företaget själv är bärare av förändringsarbetet. Men för att skapa en situation där såväl de anställda som företaget blir vinnare är det nödvändigt att samtidigt förbättra arbetsmiljön. Först då finns det förutsättningar att skapa den kreativa miljö som leder till ökad konkurrenskraft.

I förändringsarbete måste man förstå hur man själv tänker och hur det påverkar beteendet. Ett framgångsrikt sätt att åstadkomma förändringar är ett integrerat ledar- och verksamhetsutvecklingsprogram som ger nya sätt att tänka.

Hur kan vi hjälpa dig med förändringsarbetet?

Vi coachar ledning, utsedda förändringsledare och medarbetare. Vår målsättning är hållbar förändring hos de företag som vi samarbetar med. En förändring som består och som fortsätter att utvecklas genom företagets egen kraft. Vi har idag ett stort antal olika metoder och verktyg som sätts samman efter företagets unika behov.

Läs mer under tjänster och verksamhetsutveckling.

Kontakt och mer information

Richard Berglund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 47