Maximal produktnytta med ekodesign

Vi vill alla ha en konkurrenskraftig industri. Samtidigt vill vi ha en hållbar utveckling. Centralt för ekodesign är att man utvecklar produkter som ger maximal nytta med minimal miljöbelastning.

Hur påverkar min produkt miljön?

Swerea har lång erfarenhet av ekodesign, både genom företagsuppdrag och genom forskningsprojekt. För att ta reda på vad som är viktigt att förbättra ur miljösynpunkt, bör man analysera en produkts miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det kan handla om att analysera råvaran, tillverkning, användning och resthantering.

Kombinera teknik och hållbarhet

Genom Swereas olika nätverk kan du hålla dig uppdaterad inom ekodesign. Nätverken erbjuder stora möjligheter till stöd i ditt arbete, att skapa kontakter och utbyta erfarenheter. Swereas styrka är att vi kombinerar teknik och hållbarhet för att utveckla lösningar som kombinerar god prestanda, lönsamhet och hållbarhet.

Vad kan vi hjälpa företag med inom ekodesign?

  • Teknik- och materialutveckling med miljöhänsyn
  • Livscykelanalyser och andra miljörelaterade analyser
  • Miljövarudeklarationer och miljölagstiftning
  • Kemikalier i produkter
  • Återvinning och sortering
  • Miljöledningssystem
  • Miljöanpassad produktutveckling
  • Energieffektiva produkter
  • Energieffektivitet
  • CSR (Corporate social responsibility)

Kontakt och mer information

Anna Karin Jönbrink

Phone: 
+46 (0)31-706 61 26

Johan Dahlström

Johan Dahlström

Phone: 
+46 (0)36-30 12 44