elektronikutveckling

Elektronikutveckling

Vi har lång erfarenhet inte bara av elektronikutveckling utan även av tillförlitlighet, tillverkning och byggsätt för elektronik och vi ligger i framkant när det gäller solcellsutveckling. Nya avancerade materialval och snabbare implementering av ny teknik innebär att större krav ställs på hållbarhet och livslängd på elektronikhårdvara.

Swerea arbetar med problemställningar för elektronik i bland annat i data, telekom och fordon. Kort tid till marknaden och högre produkttillförlitlighet av blir allt viktigare för företags konkurrenskraft. Avgörande för framgång vid introduktion av nya produkter är att man så tidigt som möjligt fångar upp, identifierar, analyserar och åtgärdar eventuella svagheter i produkt och tillverkning.

Elektronikutveckling - provning och felanalys

Vårt expertområde elektronikutveckling omfattar material- och felanalys, tillförlitlighetstestning, val av elektronikbyggsätt och processvalidering. Denna kompetens, kombinerat med ett avancerat laboratorium, står till ditt förfogande. Vi har välutrustade laboratorier samt gedigen erfarenhet av provning och felanalys av elektroniska komponenter och erbjuder bland annat:

  • HALT/ HASS och vibrationsprovning
  • livslängdsprovning av elektronikhårdvara och miljötestning
  • klimatkammare för temperaturcykling och miljötestning
  • mekanisk chocktestning av elektriska lödfogar
  • kvalitetssäkring och testning av elektroniska kontakter
  • tribologi.

Elektromagnetisk kompabilitet

EUs EMC-direktiv (Electromagnetic Compatibility) innebär säkerställande av störningsfriheten hos elektronik. Vid våra EMC-laboratorier i Mölndal, Stockholm och Malmö kan företag testa produkter under utveckling för att säkerställa att produkterna uppfyller EMC-direktivet.

Mer information

Kontakt och mer information

dag andersson

Dag Andersson

Phone: 
+46 (0)31-706 61 41