Finita Element-simulering

Finita-Element simulering är ett av Swereas områden i fokus och vi har mångårig erfarenhet av Finita Elementsimulering (FE) som helhetsleverantör av tjänster inom virtuell material-, produkt- och processutveckling.

Expertkunskap inom virtuell utveckling

Ordet simulering är flitigt använt i vitt skilda sammanhang och har olika betydelse för olika personer. Det kan innebära flöden i en verkstad för någon, en annan tänker på luftflödet kring vingarna på ett flygplan medan en tredje tänker på uppkomna spänningar i en belastad komponent. Gemensamt för samtliga simuleringar är dock att man med hjälp av en datormodell kan återskapa vad som händer i verkligheten och på så sätt öka förståelsen och optimera produkter och processer.

Hur används FE-simulering?

FE-simulering är ett kraftfullt virtuellt verktyg som kan användas för att reducera kostnader och ledtider vid produkt- och processframtagning, förbättra prestanda t ex genom viktreduktion och studera alternativa materialval Utöver detta kan man verifiera hållfasthet, funktion och robusthet för komponenter och system. Dessutom kan FE-simuleringar användas för att studera hur störningskänslig en tillverkningsprocess är genom att inom specificerade intervall variera de parametrar som styr utfallet av processen

Kontakt och mer information

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62