Kompetensområden - Swerea MEFOS

På Swerea MEFOS är vi experter på forskning och utveckling inom järn- och ståltillverkning, ferrolegeringar och basmetaller − från reduktion och smältning till värmning och bearbetning. Även restprodukthantering och återvinning tillhör våra expertområden.

Vi bistår dig med processutveckling genom simulering och modellering, utveckling i pilotskala och tillämpande av processintegration. Välj något av våra kompetensområden nedan för att få reda på mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet.