Om oss

Swerea MEFOS är ett metallurgiskt industriforskningsinstitut med kunder från hela världen. Vi genomför tillämpad forskning och utveckling inom processmetallurgi, värmning, bearbetning, miljöteknik och energieffektivisering, främst för stål- och metallindustrin och deras leverantörer. Swerea MEFOS har omkring 100 medarbetare, varav ca 60 forskningsingenjörer. Vi finns i Luleå med Luleå tekniska universitet i närheten.

Ett 40-tal medlemsföretag utgör basen i vår verksamhet, men vi har ett omfattande nätverk och samarbetar med industri, akademi och institut från hela världen.