Forskning för innovation och utveckling

RISE Material och produktion är en del av det svenska forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden.

RISE division Material och produktion stöder innovation och utveckling genom ny design, materialval, optimerade tillverkningsmetoder och korrosionsskydd.

Vår kunskap och våra testanläggningar hjälper till att öka prestanda och tillförlitlighet hos produkter och tillverkningsprocesser, genom hela värdekedjan. Vi stärker svensk industris konkurrenskraft och inspirerar samt coachar vid införande av digitalisering, hållbarhet och cirkulära affärsmodeller.

Organisationsstruktur

RISE division Material och produktion består av RISE IVF, RISE SWECAST, RISE SICOMP och RISE KIMAB.

Vi finns på orterna Stockholm, Jönköping, Mölndal, Piteå, Eskilstuna, Linköping Trollhättan, Olofström, Oslo samt i St:Étienne och Brest i Frankrike. 

Ägarstruktur

Från den 1 oktober 2018 är RISE Research Institutes of Sweden ägare av bolagen Swerea IVF, Swerea SICOMP, Swerea SWECAST och Swerea KIMAB (korrosionsverksamheten). Dessa bolag utgör tillsammans RISE division Material och produktion.

Från och med förändringen benämns bolagen RISE IVF, RISE SICOMP, RISE SWECAST och RISE KIMAB, med undantag för juridiska sammanhang.

Swerea MEFOS och delar av Swerea KIMAB har bildat ett nytt institut, Swerim med fokus på gruv-, mineral-, stål- och metallforskning där RISE är delägare.

Läs pressmeddelande om förändringen.
Läs mer om RISE research institutes of Sweden