Ledningsgrupp RISE Material och produktion

Pernilla Walkenström, Tf divisionschef
Per Södergren, Tf ekonomichef
Anne Norén, Tf forsknings- och affärsutvecklingschef
Niklas Kindberg,Tf HR-chef
Tatiana Temm, Tf Kommunikationschef
Mats Lundin, VD RISE IVF
Olivier Rod,T.f Verksamhetsledare, RISE KIMAB
Bengt Wälivaara, VD, RISE SICOMP
Anders Gotte, Tf. Verksamhetschef, RISE SWECAST