Swerea AB:s styrelse


Peter Samuelsson
Ordförande
 

(f 1963) Bergsingenjör KTH

Tidigare Teknisk direktör inom AB Sandvik Materials Technology, Outokumpu Stainless AB, Ovako AB, Danieli SpA, Centro Met AB, Avesta Shefield AB och Avesta Polarit i olika befattningar inom teknik, produktion, logistik, FoU och affärsledning.

Övriga styresleuppdrag:
Styrelseordförande för Högskolan Dalarna.

Invald i styrelsen 2013.


Bo-Erik Pers
VD Jernkontoret
 

(f 1956) Civilingenjör KTH

Tidigare verksam inom SSAB EMEA, SSAB Tunnplåt AB och Scania i olika befattningar inom marknadsföring, försäljning och teknisk utveckling.

Övriga styrelseuppdrag:
Styrelseordförande Hugo Carlssons Stiftelse för vetenskaplig forskning, MEFOR. Styrelseledamot i Eurofer och SIS.

Invald i styrelsen 2011.

John Rune Nielsen
John Rune Nielsen
Affärsutvecklingsdirektör, Chief Development Officer, RISE AB
 

(f1968) Ph D, energy technology NTNU

Bakgrund som forskare inom energiområdet. Verksam vid SP sedan 1996 i olika ledande befattningar såsom vice VD och affärsutvecklingsdirektör 2011-2016.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Borås Näringsliv, Högskolan Borås, Innventia Fastighet AB, RISE Research Institutes of Sweden AB

Invald i styrelsen 2017.

Katarina Björklund
Katarina Björklund
Vice President Group Strategy, Saab AB
 

(f 1965) Civilingenjör teknisk fysik och elektroteknik, LiU

Tidigare verksam inom Saab AB, Aeronautics, i ett antal ledande befattningar för ett flertal olika kompetensområden med inriktning mot forskning och utveckling.

Invald i styrelsen 2016


Eva Pétursson
Forskningschef SSAB
 

(f 1968) Civilingenjör väg och vatten samt tekniskt doktor i Stålbyggnad vid LTU

Tidigare Lektor i Stålbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet och Senior specialist hos SSAB med inriktning mot konstruktion i höghållfasta stål.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i SSAB Technology och medlem i TGS8 (Research Fund for Coal and Steel).

Invald i styrelsen 2015.


Karl-Gustav Ramström
VD Prevas AB
 

(f 1954) Civ ing och MBA, Uppsala Universitet

Tidigare verksam inom SSAB Plate, SSAB Oxelösund och Process Automation ABB Sverige i olika befattningar inom teknik, divisionsledning och företagsledning.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Automation Region. Ledamot i IVA.

Invald i styrelsen 2012.

Arbetstagarrepresentanter
 

Merja Myllykoski, Swerea MEFOS

Sten Farre, Swerea SWECAST 

Porträttfotograf: Anneli Nygårds