Swerea AB:s styrelse

Ordförande

John Rune Nielsen, Forsknings- och Affärsutvecklingsdirektör, RISE AB

Ledamöter

Johanna Flanke, CHRO/HR-direktör, RISE AB
Maria Sandstedt, Chefsjurist, RISE AB
Per Södergren, T.f. Controller-chef, RISE division Material och produktion​

Arbetstagarrepresentant

Sten Farre, Swerea SWECAST / RISE division Material och produktion