Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Publikation Författare År Typ
Pilot Plant Equipment Download Swerea MEFOS Broschyrer

No abstract available.

Produktblad - Restaustenitmätning Download Swerea IVF Broschyrer

Restaustenitmätningar - Dagens teknik för att bestämma restaustenitsmängden i värmebehandlade komponenter är väl beprövad och har god tillförlitlighet. Verksamheten vid Swerea IVF inom restaustenitområdet innefattar såväl forskningsprojekt som uppdragsprojekt åt svensk industri. Huvuddelen av dessa uppdrag utförs åt fordonsindustrin och deras underleverantörer.

Produktblad - Restspänningsmätning Download Swerea IVF Broschyrer

Restspänningsmätningar

Ogynnsamma restspänningar kan orsaka att ett brott uppstår i materialet utan att materialet är under yttre belastning. Restspänningar uppstår exempelvis genom termiska processer som värmebehandling (sätthärdning, induktionshärdning), och/eller mekaniska processer som valsning, kulpening, smidning, bockning och formning.

Swerea IVF har kompetensen och utrustningarna för att kunna utföra enkla och komplicerade restspänningsmätningar.

Teknik & Tillväxt Swerea IVF Nyhetsbrev och tidningar

Teknik & Tillväxt innehåller nyheter från Swerea IVFs verksamhet och forskning samt artiklar om hur forskningsresultaten tillämpas i svensk industri.

http://dev.swerea.se/cases/internationell-studie-visar-konsekvenserna-av-koldioxidavskiljning

Äldre publikationer om livscykelanalys Download Swerea IVF Rapporter

No abstract available.

Sidor