Publikationer

Ett stort antal vetenskapliga artiklar, avhandlingar och rapporter publiceras årligen av forskarna på Swerea. Vi deltar även i en rad konferenser och bidrar med en mängd konferensbidrag. Aktuella kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer, rapporter och böcker hittar du nedan. Övriga rapporter, konferensbidrag och böcker finns att hitta via DIVA publikationsdatabas eller via Swereas E-handel.

Söker du en specifik publikation kan du alltid kontakta respektive dotterbolag direkt med en förfrågan via mejl.

Publikation Författare År Typ
Karlebo Gjuteritekniska handbok Ingrid och Ingemar Svensson 2004 Böcker

No abstract available.

Sänksmide - material, konstruktionsanvisningar, tillverkning, användning Jan Bodin 2003 Böcker

Användningsområden för smidda produkter, smidesmetoder, material och produktegenskaper, lämplig detaljutformning för smidning, tillverkningsgången, möjligheter med simulering, maskiner och erforderliga verktyg, värmebehandling, kvalitetssäkring, efterbearbetning. Anknytande litteratur och andra informationsskällor. Ordlista med facktermer på fyra språk.

En handbok - Limma med kvalitet Heléne Karlsson 2001 Böcker

Limning används idag i allt mer kvalificerade tillämpningar. Ett fel någonstans i limningsprocessen kan därför få allvarliga konsekvenser. Handboken Limma med kvalitet visar att kvalitetsstyrning är en nödvändighet vid limning av produkter där det ställs stora krav på säkerhet. Utöver metoder för kvalitetsstyrning innehåller boken avsnitt om allmän limningsteori, konstruktion, ytbehandling, applicering, hälsorisker, arbetsmiljöåtgärder m m.

Konceptkonstruktion - val av material och tillverkningsmetoder Ingvar Rask och Staffan Sunnersjö 1997 Böcker

Syftet med denna handbok är att hjälpa konstruktören att fatta beslut som leder till innovativa och kostnadseffektiva totallösningar avseende produkters konstruktiva utformning, val av material och tillverkningsprocess. Boken ger rikhaltig och översiktlig information om konstruktiva aspekter på metaller, polymerer och keramer och alla vanligt förekommande tillverkningsmetoder representerade med sina respektive processkarakteristika. Materialet är ordnat i en systematik som utgående från sökta egenskaper anvisar lämpliga konstruktionsmaterial och processekvenser. Även kostnadskalkylering på konceptstadiet berörs.

Industrinytta från Swerea Swerea Broschyrer

Varje år genomför Swerea drygt 4 000 uppdrag åt företag och offentliga finansiärer. I katalogen Industrinytta från Swerea ser du ett urval av den industri- och samhällsnytta som vi skapat tillsammans med våra uppdragsgivare. Kontakta oss om du vill veta mer om ett specifikt projekt.

Livscykelanalys av lithium-jon batterier för plug-in hybrider Swerea IVF Rapporter

No abstract available.

Pilot Plant Equipment Download Swerea MEFOS Broschyrer

No abstract available.

Produktblad - Restaustenitmätning Download Swerea IVF Broschyrer

Restaustenitmätningar - Dagens teknik för att bestämma restaustenitsmängden i värmebehandlade komponenter är väl beprövad och har god tillförlitlighet. Verksamheten vid Swerea IVF inom restaustenitområdet innefattar såväl forskningsprojekt som uppdragsprojekt åt svensk industri. Huvuddelen av dessa uppdrag utförs åt fordonsindustrin och deras underleverantörer.

Produktblad - Restspänningsmätning Download Swerea IVF Broschyrer

Restspänningsmätningar

Ogynnsamma restspänningar kan orsaka att ett brott uppstår i materialet utan att materialet är under yttre belastning. Restspänningar uppstår exempelvis genom termiska processer som värmebehandling (sätthärdning, induktionshärdning), och/eller mekaniska processer som valsning, kulpening, smidning, bockning och formning.

Swerea IVF har kompetensen och utrustningarna för att kunna utföra enkla och komplicerade restspänningsmätningar.

http://dev.swerea.se/cases/internationell-studie-visar-konsekvenserna-av-koldioxidavskiljning

Äldre publikationer om livscykelanalys Download Swerea IVF Rapporter

No abstract available.

Sidor