Medlemsprogram

Swerea driver flera medlemsprogram där medlemsföretagen tillsammans formulerar lösningar på gemensamma utmaningar. Flera forskningsprojekt pågår inom ramen för medlemsprogram.

Vill du bli medlem? Kontakta ansvarig person för det medlemsprogram du är intresserad av.

Våra medlemsprogram:
 

Aerospace

Inom medlemsprogrammet fokuserar vi på korrosion och korrosionsskydd av material som används inom rymdindustrin. Vi arbetar med forskning och utveckling, tester och utvärdering av material för användning inom flygindustrin.

Bandlackering

Medlemsprogrammet Brandlackering arbetar för att bättre förstå och sprida kunskap om bandlackerade material samt sponsrar forskningsprogram.

Centrum för renhet

Centrum för renhet är ett medlemsprogram där vi samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet.

Compraser Labs

Compraser Labs är Sveriges ledande resurs för produktionsprocesser och -system för kompositbaserade produkter med fokus på industriella problem och lösningar.

FIK - Föreningen för Industriell Keramforskning

En förening för företag som tillverkar, säljer eller använder keramiska material, komponenter eller råmaterial och som vill vara med och påverka keramforskning.

Fordonskorrosion

Medlemsprogrammet studerar och analyserar korrosion på olika typer av material för att förbättra och utveckla lösningar som leder till ökad hållbarhet och konkurrenskraft för fordonsindustrin.

Jord/Mark

Ett nytt medlemskonsortium som fokuserar på korrosion och korrosionsskydd av nedgrävda rör i mark.

Korrosion i cellulosaindustrin

Medlemsprogrammet för korrosion i cellulosaindustri behandlar korrosionsärenden kopplade till hela produktionsprocessen.

Korrosion inom olja- och gasproduktion

Inom programmet arbetar vi med utveckling, provning och utvärdering av polymerer och metaller inom olja- och gasapplikationer.

Korrosionsprovningsmetoder

Inom området för korrosionskontroll och förebyggande testas korrosionsbeständigheten hos material inom medlemsprogrammet.

Korrosionsskydd

Håll dig uppdaterad kring forskning och utveckling av olika typer av korrosionsskydd och välj rätt metod utifrån din produkt och förutsättningar.

LIGHTer

Lättvikt är ett område som är identifierat av industrin som ett sätt att stärka konkurrenskraft och hållbar tillväxt. LIGHTer är en branschöverskridande lättviktsarena, som avser att skapa en nationell struktur för effektivisering av teknikutvecklingen och utveckling av människor med unik, multidisciplinär förmåga att skapa lätta konstruktioner och produkter med låg vikt.

Marin korrosion (Off-shore)

Tillsammans i medlemsprogrammet utvecklar vi material för bättre korrosionsskydd i havsvatten.

Polymera material i korrosiva miljöer (T5)

Tillsammans tar vi fram och bygger upp relevanta data som kan användas för säker, pålitlig och kostandseffektiv användning av polymera material i korrosiva miljöer.

PRISMA

PRISMA är ett medlemsprogram och kompetenscentrum som tillämpar processintegration. Syftet är att utveckla ståltillverkning ur ett helhetsperspektiv som tar hänsyn till såväl miljö och energieffektivitet som effektiv resursanvändning. PRISMA är öppet för industri, universitet och forskningsinstitut.

Våtkorrosion

Ett medlemsprogram med fokus på metodutveckling för korrosionsbestämning av material i vätskor.

Värmebehandlingscentrum (VBCentrum)

VBCentrum, för metalliska material är ett centrum för forskning och utveckling inom värmebehandlingsområdet.

Ytteknik

Ett medlemsprogram för forskning och utveckling inom korrosionsskydd och ytteknik.