Energiledning light (EL) är ett förenklat energiledningssystem som kan fungera som en inkörsport till företagen för att senare certifieras enligt den nu gällande energiledningsstandarden ISO 50001. Huvudsyftet med att införa ett energiledningsystem är att minska företagens energikostnader genom ett strukturerat förbättringsarbete.

I de fall företagen inte har resurser till att driva ett certifierat energiledningsarbete är Energiledning Light ett fullt tillräckligt verktyg som hjälper ditt företag att få koll på och reducera energianvändningen. Idén med Energiledning Light är att genom självstudier kunna lära sig grunderna i ett energiledningssystem och få en insikt om hur det fungerar.

Gå vidare till webbplats för Energiledning Light. Registrering och användning är kostnadsfritt!