Inom ENIG drivs flera olika satsningar och projekt, alla med syftet att energieffektivisera eller att sprida kunskap om energieffektivisering med olika inriktning. 

ENIG är delaktiga inom projekten: 

  • FFI
  • PROEFF