Pilotförsök för en konkurrenskraftig europeisk gruv- och metallindustri

Metnet är ett nätverk av forskningsinstitut som regelbundet designar, bygger och driver stora pilotanläggningar inom metallurgi och mineralteknik. 

Metnet har fått EU-kommissionens erkännande som ett "Raw Materials Commitment" (RMC) och tillsammans med de övriga instituten i Metnet i Europpa har Swerea MEFOS åtagit sig att samarbeta för att uppnå säkrad råvaruförsörjning och stärka europeisk industri. Metnet har också beviljats finansiering som ett Network of Infrastructure (NOI) inom EIT Raw Materials. www.eitrawmaterials.eu

Mer information