Universitet och högskolor

Swerea har ett nära samarbete med flera universitet och högskolor. Samverkan omfattar forskningssamverkan, personalunioner, forskarstudier och gemensamma utbildningsaktiviteter.

Här ser du några av de universitet och högskolor som vi samverkar med:

 • Chalmers tekniska högskola
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Luleå tekniska universitet
 • Jönköping University
 • Linköpings tekniska högskola
 • Mälardalens högskola
 • Högskolan i Väst
 • Lunds tekniska högskola
 • Högskolan i Borås
 • Högskolan i Dalarna
 • Högskolan i Skövde
 • Stockholms universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet

Samverkan sker också med utländska högskolor inom ramen för särskilda forskningsprojekt.