RISE SWECAST

RISE SWECAST levererar forskning, tekniska uppdrag och utbildning till kunder inom tillverk­ningsindustrin. Vår spetskompetens finns inom gjutna material, t ex järn, stål och lättmetaller, samt inom produkt- och processutveckling.

Vi vill hjälpa svensk tillverkningsindustri att utveckla och använda smarta och kostnadseffektiva gjutna komponenter i sina produkter. Därmed bidrar vår kompetens och erfarenhet till att snabbt öka kundnyttan samtidigt som din lönsamhet och konkurrenskraft förstärks.

Vi levererar behovsanpassad och industrinära forskning, tekniska uppdrag, provning och utbildning inom områden som materialteknik, gjutsimulering samt produkt- och processutveckling. Vi har också expertkunskap inom industriell återvinning, miljöteknik samt energieffektivisering.

Som partner eller kund till oss får du tillgång till välutrustade laboratorier och ett försöks­gjuteri där vi erbjuder unika möjligheter att testa nya material, metoder och processer, t ex additiv tillverkning av formar och kärnor i sand. Vi är ackrediterade av Swedac för hållfasthetsprovning.

Via våra internationella nätverk får du tillgång till experter och partners från hela världen, och vi utför marknads-, produkt- och konkurrentanalyser samt ger stöd vid mässdeltagande eller studieresor. På utbildningssidan erbjuder vi kompetensvalidering och strategisk kompetensutveckling inom relevanta områden.