Kompetensområden - RISE SWECAST

På RISE SWECAST är vi experter på forskning och utveckling av gjutna material, komponenter och processer. Vi hjälper dig med design, tekniska beräkningar, konstruktionsförslag, prototyper samt val av gjutmetod och sluttester/verifiering av färdig komponent.

Vi har också expertkunskap inom industriell återvinning, miljöteknik samt energieffektivisering. Välj något av våra kompetensområden nedan för att få reda på mer om vad vi kan göra för dig och din verksamhet.