Utbildningar

Schemalagda kurser på Swerea SWECAST

Gjutfelsanalys – gjutjärn 14-15 mars 
(Anmäl dig här)

Introduktion i pressgjutning 28 mars
(Anmäl dig här)

Gjutsimulering 20 april
(Anmäl dig här)

Konstruktion – gjutna komponenter 16 maj
(Anmäl dig här)

Standarder – gjutna material 8 juni
(Anmäl dig här)

Introduktion i gjuteriteknik 19-21 september
(Anmäl dig här)

Beredning 10 oktober
(Anmäl dig här)

Kontroll och styrning av råsand 25-26 oktober
(Anmäl dig här)

Praktisk provning och metallografi 22-23 november
(Anmäl dig här)

Konstruktion – gjutna komponenter 28 november
(Anmäl dig här)

Materialteknik – aluminiumkunskap 29 november
(Anmäl dig här)

Industrins miljöfrågor 6 december
(Anmäl dig här)

Alla kurser kan även beställas som uppdragsutbildning och då även anpassas till viss del till ert företag.

Skicka fler, få bättre pris!
Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

  • 2 personer 10% rabatt på andra deltagaren
  • 3+ personer 10% rabatt på andra deltagaren och 20% på alla efterföljande.

Rabatten gäller för varje enskild schemalagd kurs. Gäller ej Gjuterioperatör, Gjutmagistern eller kurser från samarbetspartners.

Gjutmagistern

Från och med hösten 2017 finns ett magisterprogram inom det gjuteritekniska området inom det ordinarie utbudet hos Jönköping University. Utbildningen har tagits fram i samarbete med Swerea SWECAST och Svenska Gjuteriföreningen.
Undervisningen sker på engelska och ges på distans. Läs mer på JU:s sida:

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning.