Utbildningar

Schemalagda kurser på Swerea SWECAST

Gjutfelsanalys – gjutjärn 13-14 mars 

Introduktion i pressgjutning 27 mars

Gjutsimulering 18 april

Materialteknik – Mässing 8 maj

Konstruktion – gjutna komponenter 16 maj

Introduktion i gjuteriteknik 18-20 september

Tillverkning av kärnor och formar 24-25 oktober

Praktisk provning och metallografi 20-21 november

Konstruktion – gjutna komponenter 28 november 

Materialteknik – aluminiumkunskap 29 november

Alla kurser kan även beställas som uppdragsutbildning och då även anpassas till viss del till ert företag.

Skicka fler, få bättre pris!
Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

  • 2 personer 10% rabatt på andra deltagaren
  • 3+ personer 10% rabatt på andra deltagaren och 20% på alla efterföljande.

Rabatten gäller för varje enskild schemalagd kurs.

MATERIAL OCH TILLVERKNING - Jönköping University

Jönköping University, Swerea SWECAST, Svenska Gjuteriföreningen och gjuteribranschen satsar gemensamt för att långsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri. ”Material och tillverkning” är namnet på det masterprogram som syftar till att utbilda specialister för forskning och industri.
Undervisningen sker på engelska och ges på distans. Läs mer på JU:s sida:

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning.