Utbildningar

Schemalagda kurser på RISE SWECAST

Gjutfelsanalys – gjutjärn 19-20 mars 

Gjutsimulering 25 april

Introduktion i pressgjutning 7 maj

Materialteknik – Mässing 8 maj

Konstruktion – gjutna komponenter 16 maj

Introduktion i gjuteriteknik 17-19 september

Kontroll och styrning av råsand 23-24 oktober

Praktisk provning och metallografi 19-20 november

Konstruktion – gjutna komponenter 28 november 

Gjutfelsanalys - aluminium 27 november

Alla kurser kan även beställas som uppdragsutbildning och då även anpassas till viss del till ert företag.

Skicka fler, få bättre pris!
Vi ger mängdrabatt om ni skickar fler medarbetare på utbildning hos oss samtidigt.

  • 2 personer 10% rabatt på andra deltagaren
  • 3+ personer 10% rabatt på andra deltagaren och 20% på alla efterföljande.

Rabatten gäller för varje enskild schemalagd kurs.

PDF iconRISE SWECAST kurskatalog 2019 (3.35 MB)

MATERIAL OCH TILLVERKNING - Jönköping University

Jönköping University, RISE SWECAST, Svenska Gjuteriföreningen och gjuteribranschen satsar gemensamt för att långsiktigt stärka och utveckla svensk gjuteriindustri. ”Material och tillverkning” är namnet på det masterprogram som syftar till att utbilda specialister för forskning och industri.
Undervisningen sker på engelska och ges på distans. Läs mer på JU:s sida:

Teknologie magisterexamen med huvudområdet Produktutveckling, inriktning Material och tillverkning.