Certifierade referensmaterial

För kvalitetssäkring av laboratoriearbete är certifierade referensmaterial (CRM) ett nödvändigt redskap. De kan bland annat användas till metodvalidering, kalibrering av analysinstrument, mätosäkerhetsberäkningar eller som kontrollprov.

CRM har även höga krav på certifikatet med redovisning av mätosäkerhet och metrologisk spårbarhet (SI enheter). Certifierade referensmaterial (CRM) används inom stålindustrin för bestämning av kemisk sammansättning av järn- och stålprodukter.

Swerea ingår i samarbete med Jernkontoret i en europeisk grupp, för produktion och certifiering samt står för försäljning och distribuering av certifierade referensmaterial i ECRM och JK-serien. Genom ett europeiskt samarbete har Swerea hand om försäljning av referensmaterial i BAM-serien och BAS-serien. Vi har även möjlighet att tillverka spån från stång samt siktning av materialet till önskad storlek.

I länkarna nedan finns listor med de referensmaterial som kan köpas av oss:

Beställning och frågor

Din beställning skickar du till crm [at] swerea.se (crm [at] swerea.se). Vill du ha en offert eller prisuppgift går det bra att mejla till samma adress.

JK 47A finns nu till försäljning!

JK 47A är nu klart och finns till försäljning. Det är ett järnpulver från Höganäs Sweden som certifierats på O=0,69%; N=0,0062% och C=0,370%. Din beställning skickar du till crm [at] swerea.se

Referensmaterial JK SUS NiP-1

Ett nytt referensmaterial har blivit klart och finns nu ute för försäljning. Det är en "setting-up" standard för kalibrering av djupprofilsmätningar.

Materialet består av en järnplatta belagd med ett 8,7 µm lager av nickel, fosfor och bly. Halterna är angivna i vikts-% (w/w), P: 5,8 ± 0,2; Pb:0,26 ± 0,02; Ni: balance.

Referensmaterial

Två nya referensmaterial har blivit klara och finns nu ute till försäljning. Det är två olika magnetit-järnmalmer, nämligen JK 29A och JK 42A, som ersätter de tidigare slutsålda JK 29 och JK 42. Magnetit-järnmalmer härstammar från LKAB, Malmberget, Sverige.

17 olika element och föreningar har certifierats för båda referensmaterialen. Ytterligare information finns i vår referensmaterialkatalog, som finns att laddas ner på denna hemsida.

Certifikaten kan beställas från crm [at] swerea.se.

Slutsålt!

JK 37

Kontakt och mer information

Michael Granfors

Michael Granfors

Phone: 
+46 (0)72 584 57 48
Swerea KIMAB