Nonwoven

Swerea IVF utför provning av nonwoven inom en mängd olika områden såsom absorption, linting och mekaniska egenskaper. Vi är medlemmar i Edana och har tillgång till samtliga deras standarder.

Vätskespridning i ett material kan mätas med AATCC – metod 195, Liquid Moisture Management Properties of Textile Fabrics, MMT. Metoden mäter absorptionshastigheten i provets olika delar, maximal absorptionsradie, vätskans spridningshastighet samt total vattenmängd i provet.

Vid behov kan vi även på kunds uppdrag utveckla och anpassa metoder för att mäta specifika egenskaper. T.ex. kan vi mäta absorption enligt ISO 9073-12 med andra vätskor än vatten såsom artificiellt blod.

Bedömning av nopp- och luddbildning kan ske visuellt eller med hjälp av Pillgrade - en utrustning för automatisk bedömning av mängden noppor och ludd.

Provningsmetoder

Swerea IVF AB är ett ackrediterat laboratorium enligt SS-EN ISO 17025. Ackrediterade metoder är markerade med (A).

Vi utför provning enligt följande ISO-standarder:

 • ISO 9073-1, areavikt
 • ISO 9073-3, dragstyrka
 • ISO 9073-4, rivstyrka, trapetsmetoden
 • ISO 9073-5, bristningsprovning med kula
 • ISO 9073-6, absorption
 • ISO 9073-7, böjlängd
 • ISO 9073-9, metod A, draperingsförmåga
 • ISO 9073-10, linting
 • ISO 9073-12, snabbabsorption
 • ISO 9073-15, luftgenomsläpplighet
 • ISO 9073-16, vattenpenetration
 • ISO 9073-18, dragstyrka, gripmetoden

Martindale kan användas för provning av nötning och pilling på olika typer av nonwoven-material enligt metoderna:

 • (A) SS-EN ISO 12947-2 nötning
 • SS-EN ISO 12945-2, nopp- och luddbildning
 • WSP 020.5.R3, nopp- och luddbildning enligt Edana

Kontakt och mer information

Christiansen Karin

Karin Christiansen

Phone: 
+46 (0)31-706 63 55