mikrostruktur

Mikrostruktur och mikroanalys

Inom mikroskopi och mikroanalys studerar vi hur kemisk sammansättning och mikrostruktur påverkar olika materials slutegenskaper och hur dessa kan förbättras. Med våra utrustningar har vi möjlighet att utföra avbildning och analys av komplexa material ända ner på nanonivå.

Moderna material är ofta produkter med starkt nischade sammansättningar och användningsområden. Swerea utnyttjar avancerad kompetens och teknik för att stödja den industriella utvecklingen som går mot än mer sofistikerade material och processer.

Uppdragens omfång och komplexitet varierar från enklare mikrostrukturanalys och hårdhetsmätningar för kvalitetskontroll av en viss produkt till mer komplexa problemställningar. Exempel på detta är haverianalyser och helhetssupport i form av kartläggning av process och produktionsflöde.

Våra mikroskopilabb består förutom av optiska mikroskop och konfokalmikroskop även av svepelektronmikroskop och transmissionselektronmikroskop med avancerade analys- och in situ provningsmöjligheter. De sistnämnda möjliggör avbildning och analys av komplexa material på nanonivå.

Broschyr: Mikro och nano _ Meknisk provning in-situ i SEM för nedladdning som pdf.

Produktdatablad:

 Svepelektronmikroskopi.pdf
 Grundämnesanalys - EDS.pdf
 Analys av faser och kristallorienteringar - EBSD.pdf
 Jonetsning - preparering av allt från mjuka fibrer till hårda keramer.pdf

Kontakt och mer information

melina da silva

Melina Da Silva

Phone: 
+46 (0)31-706 60 26

henrik-borgstrom

Henrik Borgström

Phone: 
+46 (0)36-30 12 38