Produktanalys

Vi analyserar en mängd olika produkter som kläder, skor, leksaker, medicintekniska produkter och accessoarer. Genom produktanalyser, kemisk analys och certifiering kan du garantera era kunder säkra produkter ur ett hälsoperspektiv.

Vilka ämnen innehåller min produkt?

Samhället ställer stora krav på företag och deras produkter, men även REACH-förordningen innebär att ni som aktör måste ha fullständig information och kontroll över vilka ämnen och kemikalier dina produkter innehåller. Vi hjälper er att tolka lagkrav, välja ut relevanta parametrar att testa, tolka rapport och analysresultat samt rådgivning vid avvikelse.

Spåra farliga kemikalier

Med vårt stora utbud av kemiska analyser kan vi spåra cancerogena och allergena färgämnen, perfluorerade ämnen, ftalater och mycket, mycket mer. Vi erbjuder ett koncept där våra experter hjälper er med rådgivning och konsultation och sedan väljs lämpliga analyser ut med hänsyn tagen till ingående material, färg och finishing.

Exempel på analyser som kan utföras:

 • NPEO - Nonylfenoletoxilater
 • Formaldehyd
 • Arylaminer från azofärgämnen
 • Allergena färgämnen
 • Ftalater
 • Perfluorerade ämnen, t.ex. PFOA och PFOS
 • pH
 • Krom VI
 • Metaller – extraherbara och totalhalt
 • Klorerade fenoler och ortofenylfenol
 • PAH:er - Polyaromatiska kolväten
 • Lösningsmedelsrester – NMP, DMAc, DMF
 • Tennorganiska föreningar
 • Lukt/emissions-analyser

Mer information

Kontakt och mer information

Camilla Nilsson

Phone: 
+46 (0)31 706 63 66