simulering och verifiering

Simulering och verifiering

Simulering och verifiering används för effektiv och rationell material-, produkt- eller processutveckling. Våra resurser är samlade inom Swerea Virtual Lab som är en unik partner när ditt företag skall ta ett större tekniksteg. Snabbt, kostnadseffektivt och hållbart över tid.

Genom avancerad simulering och noggrann verifiering i fysisk laboratoriemiljö har vi möjlighet att stärka ditt företag och din konkurrenskraft. En strategi som ger betydande besparingar i kostnader och tid.

Simulering och verifiering av material, funktioner och processer

Vi erbjuder avancerade simuleringskompetenser inom material-, process- och produktutveckling inom en rad skilda material- och branschområden där Swerea är verksam. Det kan handa om materialtillverkning, komponenttillverkning, fogning, montering eller att utvärdera/utveckla funktionen hos en produkt.

Från design till tillverkning

Tillvägagångssättet är generellt och kan kort beskrivas genom stegen; design, koncept, simulering, verifiering och tillverkning. Vi kan till exempel optimera svetsparametrar för olika material och konstruktioner i vårt fogningslabb eller optimera tillverkningen av en kompositdetalj till ett fordon.

Vi har ett forskningsförankrat och industrifokuserat arbetssätt som utgår från en vetenskaplig grundsyn med experimentellt underbyggda simuleringar.

Vi erbjuder tjänster som:

  • Analys och beräkning
  • Indataframtagning
  • Experimentell verifiering
  • Expertkonsult
  • Konceptutveckling
  • Metodutveckling​

Simulering med Swerea virtual lab

Våra kompentenser samlas inom Swerea virtual lab som fungerar som en oberoende helhetsleverantör av tjänster inom virtuell material-, produkt- och processutveckling. Vi är också en av initiativtagarna till den strategisk forsknings- och innovationsagenda, Virtual Nation, som syftade till att skapa en nationell, långsiktig satsning och en sammanhållen struktur kring simulering. Swerea var värd för projektet och arbetet drevs tillsammans med akademin och industrin.

PDF iconSwerea Virtual lab presentation
PDF iconAgenda för Virtual Nation

Kontakt och mer information

Daniel Wiklund

Phone: 
+46 (0)31-706 60 85

Martin Risberg - Swerea SWECAST

Martin Risberg

Phone: 
+46 (0)36-30 12 62

Gaurav Vyas

Gaurav Vyas

Phone: 
+46 (0)31-706 63 99