Geometrisäkring

I den hårdnande globala konkurrensen är geometrisäkring en framgångsfaktor för svensk industri. Genom att hantera geometriska avvikelser och variation kan du med Swereas stöttning bli bäst på att förkorta ledtider i utvecklingen av nya produkter.

Genomarbetade koncept ger hög kvalitet på slutprodukten. Detta betalar sig, bland annat i form av minskade kostnader för justeringar, kassationer och reklamationer. Kravet på högre kvalitet i kombination med ökad flexibilitet och kortare ledtider medför att du behöver göra rätt från början.

Säkerställ den geometriska kvaliteten

Det är i praktiken omöjligt att producera en serie exakt likadana komponenter. Variation uppstår alltid i precision och i produktlikhet. Tillsammans med oss kan du säkerställa att den geometriska kvaliteten uppfylls.

Högre produktkvalitet

Vi har kontaktnät och mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete samt industriella tillämpningar av metoder och teknik för geometrisäkring. Med våra effektiva metoder inom exempelvis geometrisimulering och 3D-mätning ökar vi kunskapen om hur produktkonceptet och produktionsprocessen interageras så att vi får:

  • en högre kvalitet på slutprodukten
  • bättre konstruktioner i tidiga konceptfaser
  • Säkrare virtuell beredning
  • Snabbare uppstart
  • Effektivare styrning och justering av löpande produktion.
  • Introduktion till geometrisäkring

Kontakt och mer information

Per-Johan Wahlborg

Phone: 
+46 (0)70 780 61 07